17 صفر 1441

آخرین اخبار
دیدگاه
جوابیه
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 دستورالعمل دستور العمل اجرایی طرح یاریگران زندگی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ پرورشی سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها بخشنامه لیست برنامه های معاونت تربیت بدنی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تربیت بدنی سایر دانلود
3 دستورالعمل دستور العمل صدور مجوز تسلیم مدرک تحصیلی متعهدین خدمت 47374 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
4 دستورالعمل دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران کانون های فرهنگی تربیتی 124156 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
5 دستورالعمل دستورالعمل نیروی انسانی مدارس شاهد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ امور شاهد و ایثارگران سایر دانلود
6 بخشنامه‌ها طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ نماز سال 99-98 ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ امور قرآنی ،نماز و عترت سایر دانلود
7 بخشنامه‌ها راهبرد اداره کل ارزیابی عملکرد جهت رصد و پایش برنامه های سال 1398 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها بخش نامه انتخابات انجمن اولیاومربیان مدارس سال تحصیلی 99-1398 ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
9 شیوه نامه شیوه‌نامة راه‌اندازی مراکز یادگیری محلی آموزش خانواده ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
10 قوانین و مقررات ممنوعیت دریافت شهریه توسط مدارس هیات امنایی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
11 بخشنامه‌ها توسعه و تقویت کانونهای فرهنگی و تربیتی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
12 بخشنامه‌ها روند اجرای برنامه ابلاغی سال 98 و تشکیل کارگروه های هماهنگی برنامه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
13 بخشنامه‌ها برنامه زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
14 بخشنامه‌ها تدوین برنامه های عملیاتی و فعالیت های ابلاغی مورد انتظار از مدارس دوره ابتدایی ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
15 بخشنامه‌ها ابلاغ برنامه وزارت آموزش و پرورش سال 1398 ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
16 دستورالعمل دستورالعمل برگزاری اردوی دانش آموزی ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
17 دستورالعمل اصلاحیه دستورالعمل لباس فرم دانش آموزی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
18 قوانین و مقررات ممنوعیت استفاده از معلمان مرد در مدارس دخترانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
19 دستورالعمل دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
20 آیین نامه‌ها نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
21 قوانین و مقررات ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
22 آیین نامه‌ها نظامنامه نظارت و بازرسی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
23 دستورالعمل دستور العمل اجرایی تشکیل "ستادهای نظارت برحقوق والدین ودانش آموزان در موضوع ثبت نام ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
24 بخشنامه‌ها خود داری مدارس در استفاده از کتاب های آموزشی کمک درسی وغیر ضروری ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
25 بخشنامه‌ها بخشنامه فهرست وظایف و ماموریت های تفویض شده از حوزه ستاد به استان ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
26 شیوه نامه شیوه نامه نظام راهبری مدرسه محوری ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
27 بخشنامه‌ها بخشنامه مربوط به جشنواره شهید رجایی سال 1398 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
28 قوانین و مقررات ممنوعیت استفاده از معلمان مرد در مدارس دخترانه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
29 قوانین و مقررات ممنوعیت استفاده از معلمان مرد در مدارس دخترانه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
30 دستورالعمل دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
31 بخشنامه‌ها تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
32 دستورالعمل دستورالعمل رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
اطلاعیه
اطلاعیه وسهمیه وفرم های نظارت بر عملکرد پایگاه ها ومراکز اسکان نوروزی 96 را از لینک زیر دریافت نمایید
شاخص های نظارت و بازرسی استانی
شاخص های نظارت و بازرسی وزارت آموزش و پرورش
شاخص های نظارت و بازرسی جهت سنجش عملکرد ها در سطوح مختلف دستگاه با استاندارهای یکنواخت طراحی شده است.
شاخص های نظارت توسط معلمین راهنما
شاخص های نظارت و بازرسی توسط معلمین راهنما جهت سنجش عملکرد ها مدارس و مراکز آموزشی توسط لینک های زیر قابل دریافت می باشد.
نظرسنجی
  • نظر خود را درمورد سایت مورد نظر بیان نمایید.