آخرین اخبار
دیدگاه
جوابیه
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 دستورالعمل اصلاحیه دستورالعمل لباس فرم دانش آموزی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
2 دستورالعمل دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
3 آیین نامه‌ها نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
4 قوانین و مقررات ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
5 آیین نامه‌ها نظامنامه نظارت و بازرسی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
6 دستورالعمل دستور العمل اجرایی تشکیل "ستادهای نظارت برحقوق والدین ودانش آموزان در موضوع ثبت نام ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
7 بخشنامه‌ها خود داری مدارس در استفاده از کتاب های آموزشی کمک درسی وغیر ضروری ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها بخشنامه فهرست وظایف و ماموریت های تفویض شده از حوزه ستاد به استان ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
9 شیوه نامه شیوه نامه نظام راهبری مدرسه محوری ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
10 بخشنامه‌ها بخشنامه مربوط به جشنواره شهید رجایی سال 1398 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
11 دستورالعمل دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
12 بخشنامه‌ها تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
13 دستورالعمل دستورالعمل رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود
اطلاعیه
اطلاعیه وسهمیه وفرم های نظارت بر عملکرد پایگاه ها ومراکز اسکان نوروزی 96 را از لینک زیر دریافت نمایید
شاخص های نظارت و بازرسی استانی
شاخص های نظارت و بازرسی وزارت آموزش و پرورش
شاخص های نظارت و بازرسی جهت سنجش عملکرد ها در سطوح مختلف دستگاه با استاندارهای یکنواخت طراحی شده است.
شاخص های نظارت توسط معلمین راهنما
شاخص های نظارت و بازرسی توسط معلمین راهنما جهت سنجش عملکرد ها مدارس و مراکز آموزشی توسط لینک های زیر قابل دریافت می باشد.
نظرسنجی
  • نظر خود را درمورد سایت مورد نظر بیان نمایید.