ثبت شکایات مردمی
برای ورود به سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت شکایات و پیگیری آنها، گزینه زیر را انتخاب نمایید.

ورود به سامانه پاسخگویی به شکایات

انتصاب معاون پاسخگویی به شکایات
آقای دکتر کمرئی طی حکمی آقای فرروز عطایی را به عنوان معاون پاسخگویی به شکایات اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب کردند

متن حکم مدیر کل

شاخص های عمومی استانی سال 97 
 
اطلاعیه
اطلاعیه وسهمیه وفرم های نظارت بر عملکرد پایگاه ها ومراکز اسکان نوروزی 96 را از لینک زیر دریافت نمایید
شاخص های نظارت و بازرسی استانی
شاخص های نظارت و بازرسی وزارت آموزش و پرورش
شاخص های نظارت و بازرسی جهت سنجش عملکرد ها در سطوح مختلف دستگاه با استاندارهای یکنواخت طراحی شده است.
شاخص های نظارت توسط معلمین راهنما
شاخص های نظارت و بازرسی توسط معلمین راهنما جهت سنجش عملکرد ها مدارس و مراکز آموزشی توسط لینک های زیر قابل دریافت می باشد.