8 رمضان 1442

تمدید مجدد خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/10

روسای محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان ...

 

سلام علیکم

   همکاران گرامی، قدر دان همکاری شما و نیز کارشناسان استان و مناطق هستیم که نهایت تلاش خود را در پیشبرد پروژه ی ارزیابی ایمنی مدارس به کار بستید.

  همان گونه که مستحضرید ارزیابی ایمنی مدارس ، متکی بر دستورالعمل وزارتی بوده و احصای نتیجه درست و مشارکت تمامی مدارس در این امر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجا که مشارکت برخی از استان ها تا کنون به حد قابل قبولی نرسیده است تصمیم گرفته شد که مدت خود ارزیابی مجددا تا تاریخ 10/ 02 / 98 تمدید شود، تا فرصت دیگری برای مدیرانی که به هر دلیل تا کنون موفق به تکمیل و ثبت نهایی فرم ها نشده اند فراهم گردد.

لذا انتظار می رود تا تاریخ مذکور با تدبیر و تلاش همکاران شاهد مشارکت صد در صدی مدارس باشیم.
نکته مهم:
از آن جا که مقرر گردیده گزارش تجمیعی ارزیابی مرحله ی اول در اولین فرصت تقدیم مقام عالی وزارت گردد ,زمان ارایه شده قابل تمدید نمی باشد.