8 رمضان 1442

تاکید مقام عالی وزارت بر ادامه و گسترش بازرسی و نظارت دقیق فرآیند آموزش و پرورش در شرایط شیوع کرونا

روسای محترم اداره ارزیابی استان...

با سلام و احترام ، نظر به تاکید مقام عالی وزارت در  خصوص رصد دقیق فرآیند آموزشی و پرورشی در شرایط اضطرار با شیوع ویروس کرونا و آغاز فرآیند بازرسی های ستادی از استان ، منطقه و مدارس کشور ، مقتضی است علاوه بر تعداد ده نفر کارشناسان برگزیده استان که تیم های وزارتی را همراهی می نمایند، تدابیری اتخاذ گردد تا در هر منطقه آموزشی 5 تیم دونفره بازرسی تشکیل شده و هر تیم در هر روز کاری حداقل ۳ مدرسه را ( از دوشنبه ۲۹ دی ماه لغایت ۸ بهمن ماه ) با استفاده از فرم های نظارتی در فرآیند آموزشی و پرورشی، رصد نمایند.
شایان ذکر است امکان ثبت سیستمی فرم ها ی تکمیل شده توسط بازرسان منطقه ای، در روزهای آتی به صورت سامانه ای امکان پذیر خواهد شد .