4 شوال 1441

فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398

اطلاعیه مهم

فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398

در راستای آیین و دستورالعمل اجرایی مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌های سالیانه ارزیابی عملکرد که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت شده است، فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه آموزش‌وپرورش با ارسال بخشنامه شماره24/189975/110-23/10/1398 برای ادارات کل آموزش‌وپرورش ،  نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس کشور و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ها  و همچنین ازطریق ارسال  نامه‌  برای حوزه ستادی و سازمان‌های وابسته  در تاریخ 30/10/1398 اآغاز گردیده است.

دراین خصوص کلیه فرایندهای ارزیابی عملکرد در همه سطوح سازمان توسط همکاران محترم اداره کل با همکاری نمایندگان ارزیابی عملکرد حوزه ستادی طراحی، و محورها، شاخص ها و اهداف ارزیابی عملکرد سال 1398 در سامانه‌نظارت تغذیه شده است. فرایندهای خودارزیابی ،  کارشناسی و تایید نهایی شاخص‌های اختصاصی سطح ستادی در سامانه تسما تعریف گردیده است.

اکنون در مرحله خودارزیابی توسط واحدهای ستادی و استانی قرارداریم. باتوجه به اهمیت موضوع لازم است مسئولین محترم با مطالعه بخشنامه‌های ارسالی، براساس زمان‌بندی اعلام شده و باتوجه به بخشنامه شماره761847-27/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به تهیه مستندات لازم و قابل دفاع اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است ، باتوجه به شیوع کرونا و تاثیر آن در عملکرد واحدها و کارکنان و مکاتبه‌ای که با سازمان اداری و استخدامی کشور شده بود وموافقت آن سازمان با تمدید فرایندها طی نامه شماره 749014-24/12/1398، به خاطراینکه واحدها بتوانند در زمان مناسب گزارش های کاملی ارایه کنند ، زمان ارزیابی تغییر داده شده است که در جدول زمان بندی جدید به پیوست جهت استحضار تقدیم می گردد.

فرایند ارزیابی عملکرد سال 1399 تاکنون

با وصول بخشنامه شماره712669 تاریخ 07/12/1398 ، درخصوص به روز رسانی شاخص‌های اختصاصی سال 1399 از سازمان اداری واستخدامی کشور و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حوزه ستادی طی نامه شماره237016/110-25/12/1398 ، ارزیابی عملکرد سال 1399 آغازشده است

. باوجود اینکه  مقرر بود،  قبل از سال 1399 شاخص‌ها به سازمان مذکور ارسال شود، چون برخی از واحدها در این خصوص اقدام نکرده‌اند. این مهم مقدورنشد. باتوجه به  اهمیت موضوع، ضرورت دارد واحدهایی که در این خصوص اقدام نکرده‌اند در  ارسال پاسخ تسریع نمایند.

باعنایت به موارد فوق، لازم است همه واحدهای ستادی واستانی دوکارمهم را انجام دهند:

 1. براساس بخشنامه های ارزیابی سال 1398 ، براساس برنامه زمان بندی اعلام شده ، نسبت به تهیه مستندات وارایه گزارش درمهلت معین شده اقدام نمایند.
 2. مقدمات ارزیابی سال 1399 را باتوجه به تجربیات سنوات قبل  و تهیه وتصویب برنامه مناسب 99 وتعیین واعلام شخص های مناسب برای ارزیابی سالیانه، فراهم نمایند.

 

 

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مشاهده
لیست عدم مشارکت مدارس در طرح خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/10

روسای محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان ...

 

سلام علیکم

 

لیست مدارسی که در سامانه همگام جهت انجام خود ارزیابی ایمنی، تا کنون مراجعه ننموده اند به پیوست اعلام می گردد.

مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی شفاف و پیگیری دقیق مشارکت حداکثر ی مدارس در خود ارزیابی ایمنی اقدام لازم معمول گردد.

جهت دریافت لیست مدارس، بعد از دانلود فایل فشرده، در اکسل دریافتی بر روی عدد درج شده در مقابل نام استان مورد نظر کلیک نمایید تا در صفحه جدید در همان فایل اکسل، اسامی مدارس به شما نمایش داده شود.

ضمنا آمار مربوط به این مدارس از سامانه ی متمرکز ستادی ( سرا ) برای سال تحصیلی 98-97 گردآوری شده است.

 

فایل فشرده لیست مدارس

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مشاهده
تمدید مجدد خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/10

روسای محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان ...

 

سلام علیکم

   همکاران گرامی، قدر دان همکاری شما و نیز کارشناسان استان و مناطق هستیم که نهایت تلاش خود را در پیشبرد پروژه ی ارزیابی ایمنی مدارس به کار بستید.

  همان گونه که مستحضرید ارزیابی ایمنی مدارس ، متکی بر دستورالعمل وزارتی بوده و احصای نتیجه درست و مشارکت تمامی مدارس در این امر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجا که مشارکت برخی از استان ها تا کنون به حد قابل قبولی نرسیده است تصمیم گرفته شد که مدت خود ارزیابی مجددا تا تاریخ 10/ 02 / 98 تمدید شود، تا فرصت دیگری برای مدیرانی که به هر دلیل تا کنون موفق به تکمیل و ثبت نهایی فرم ها نشده اند فراهم گردد.

لذا انتظار می رود تا تاریخ مذکور با تدبیر و تلاش همکاران شاهد مشارکت صد در صدی مدارس باشیم.
نکته مهم:
از آن جا که مقرر گردیده گزارش تجمیعی ارزیابی مرحله ی اول در اولین فرصت تقدیم مقام عالی وزارت گردد ,زمان ارایه شده قابل تمدید نمی باشد.

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ مشاهده
تمدید خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/05

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان

کارشناسان محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق

با سلام و احترام

  با عنایت به اهمیت موضوع خودارزیابی ایمنی مدارس و لزوم دقت نظر مدیران در صحت انجام خودارزیابی و نیزدرخواست مکرر استان ها و مناطق تابع، بدینوسیله مهلت انجام خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/05 تمدید گردید .

   روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد استان ها و کارشناسان محترم مناطق، نسبت به اطلاع رسانی این مهم به کلیه مدارس که تا کنون موفق به انجام خودارزیابی نشده اند، اقدام فرمایند .

 ضمنا از همکاران استانی و مناطق انتظار می رود با به کارگیری تمهیدات لازم، مدیران را مجاب به تکمیل وثبت فرمها نمایند و به آنان اطمینان خاطر دهند که لزوم تکمیل نمودن فرمها و صحت اطلاعات مورد تاکید حوزه ستادی می باشد و نتیجه اولیه فرم ها ( مراتب ایمنی ) هیچگونه امتیازی برای آنها در بر نخواهد داشت. در ضمن بر اساس بند 7 دستورالعمل شماره 246412 مورخ 97/12/17 چنانچه در ارزیابی های آتی تلاش های مدیریتی منجر به افزایش امتیاز مدرسه و یا قرار گرفتن مدرسه در سطح بالاتر ایمنی شود، مدیر واحد آموزشی شایسته قدردانی خواهد بود .

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مشاهده
نحوه ورود مدارس به سامانه همگام واخذ گزارش مدارسی که در خودارزیابی ایمنی مدارس شرکت نموده اند.

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان ................

ضمن تشکر از همکاران استان و مناطق به جهت اطلاع رسانی و پیگیری شرکت مدارس در اجرای خودارزیابی ایمنی مدارس، به پیوست فایل ها ی آموزشی نحوه  ورود و انجام خودارزیابی جهت مدارس و نحوه اخذ گزارش مدارس انجام دهنده خودارزیابی جهت بهره برداری ارسال می گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی موارد اقدام فرمایید.

روش ورود و تکمیل خود ارزیابی ( pdf )

روش تهیه گزارش مدارس تکمیل شده ( pdf )

 

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ مشاهده
میزان بازرسی های انجام شده توسط استان ها از مراکز وپایگاهها ی اسکان تا 17 فروردین

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

مسئولان ارزیابی عملکرد مناطق

میزان بازرسی های انجام شده توسط استان ها از مراکز وپایگاههای اسکان تا 17 فروردین

فایل اکسل آماری مربوط به بازرسی از پایگاه اسکان

فایل اکسل آماری مربوط به بازرسی از مراکز اسکان

آخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه همگام 20فروردین است وتمدید نخواهد شد.

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

مسئولان ارزیابی عملکرد مناطق

اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور با شماره 246412 مورخ 7/12/97ارسال شده است ، این اداره کل جهت انجام بهینه فرایند خودارزیابی اقدام به طراحی شاخص های جداول 1و2و3در بسترسامانه  همگام نموده است .لذا مقتضی است همکاران ادارات ارزیابی عملکرد استان ومسئولین ارزیابی عملکرد مناطق نسبت به  اطلاع رسانی دقیق موضوع به تمامی مدارس از طریق اتوماسیون اداری  ، اقدام نمایند.

فایل توضیحی اطلاعیه ( pdf )

فایل راهنمای مربوط به دستور العمل( pdf )

فایل راهنمای مربوط به شاخص ها ( pdf )

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان 1398

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مناطق ونواحی  ..............

سلام علیکم

احتراماً ،با عنایت به اجرای شیوه نامه ستاد اسکان موقت نوروزی  فرهنگیان به شماره 6/221111/730 مورخ 25/11/96 وبه استناد نامه شماره 6/233670/730مورخ 17/11/97 نسبت به   نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان با هدف ارتقاء کیفیت طرح مزبور به شرح فایل پیوستی اقدام فرمایید.

فایل راهنما ( pdf )

فایل شاخص های نظارت و نظرسنجی ( zip )

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح استان(۱۳۹۷)

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان...

باسلام واحترام
شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح استان(۱۳۹۷)  به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد
.

فایل های پیوستی مربوط به شیوه نامه امتیاز دهی ارزیابی شاخص های عمومی استان ( zip )

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
دریافت کد و رمز سامانه همگام

/روسای ادارات ارزیابی عملکرد استان

/ کارشناسان ارزیابی عملکرد مناطق

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با مرکز فناوری اطلاعات ستاد، جهت ایجاد نقش رئیس اداره ارزیابی عملکرد استان و کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد منطقه در سامانه همگام، مقتضی است در اسرع وقت جهت دریافت نقش مورد نظر و رمز ورود به سامانه hamgam.medu.ir ، به فناوری اطلاعات استان و منطقه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است انجام فرآیند نظارت و بازرسی در سامانه همگام پیگیری و رصد خواهد شد.

 

 •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ مشاهده