لیست عدم مشارکت مدارس در طرح خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/10

روسای محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان ...

 

سلام علیکم

 

لیست مدارسی که در سامانه همگام جهت انجام خود ارزیابی ایمنی، تا کنون مراجعه ننموده اند به پیوست اعلام می گردد.

مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی شفاف و پیگیری دقیق مشارکت حداکثر ی مدارس در خود ارزیابی ایمنی اقدام لازم معمول گردد.

جهت دریافت لیست مدارس، بعد از دانلود فایل فشرده، در اکسل دریافتی بر روی عدد درج شده در مقابل نام استان مورد نظر کلیک نمایید تا در صفحه جدید در همان فایل اکسل، اسامی مدارس به شما نمایش داده شود.

ضمنا آمار مربوط به این مدارس از سامانه ی متمرکز ستادی ( سرا ) برای سال تحصیلی 98-97 گردآوری شده است.

 

فایل فشرده لیست مدارس

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مشاهده
تمدید مجدد خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/10

روسای محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان ...

 

سلام علیکم

   همکاران گرامی، قدر دان همکاری شما و نیز کارشناسان استان و مناطق هستیم که نهایت تلاش خود را در پیشبرد پروژه ی ارزیابی ایمنی مدارس به کار بستید.

  همان گونه که مستحضرید ارزیابی ایمنی مدارس ، متکی بر دستورالعمل وزارتی بوده و احصای نتیجه درست و مشارکت تمامی مدارس در این امر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجا که مشارکت برخی از استان ها تا کنون به حد قابل قبولی نرسیده است تصمیم گرفته شد که مدت خود ارزیابی مجددا تا تاریخ 10/ 02 / 98 تمدید شود، تا فرصت دیگری برای مدیرانی که به هر دلیل تا کنون موفق به تکمیل و ثبت نهایی فرم ها نشده اند فراهم گردد.

لذا انتظار می رود تا تاریخ مذکور با تدبیر و تلاش همکاران شاهد مشارکت صد در صدی مدارس باشیم.
نکته مهم:
از آن جا که مقرر گردیده گزارش تجمیعی ارزیابی مرحله ی اول در اولین فرصت تقدیم مقام عالی وزارت گردد ,زمان ارایه شده قابل تمدید نمی باشد.

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ مشاهده
تمدید خود ارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/05

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان

کارشناسان محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق

با سلام و احترام

  با عنایت به اهمیت موضوع خودارزیابی ایمنی مدارس و لزوم دقت نظر مدیران در صحت انجام خودارزیابی و نیزدرخواست مکرر استان ها و مناطق تابع، بدینوسیله مهلت انجام خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/02/05 تمدید گردید .

   روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد استان ها و کارشناسان محترم مناطق، نسبت به اطلاع رسانی این مهم به کلیه مدارس که تا کنون موفق به انجام خودارزیابی نشده اند، اقدام فرمایند .

 ضمنا از همکاران استانی و مناطق انتظار می رود با به کارگیری تمهیدات لازم، مدیران را مجاب به تکمیل وثبت فرمها نمایند و به آنان اطمینان خاطر دهند که لزوم تکمیل نمودن فرمها و صحت اطلاعات مورد تاکید حوزه ستادی می باشد و نتیجه اولیه فرم ها ( مراتب ایمنی ) هیچگونه امتیازی برای آنها در بر نخواهد داشت. در ضمن بر اساس بند 7 دستورالعمل شماره 246412 مورخ 97/12/17 چنانچه در ارزیابی های آتی تلاش های مدیریتی منجر به افزایش امتیاز مدرسه و یا قرار گرفتن مدرسه در سطح بالاتر ایمنی شود، مدیر واحد آموزشی شایسته قدردانی خواهد بود .

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مشاهده
نحوه ورود مدارس به سامانه همگام واخذ گزارش مدارسی که در خودارزیابی ایمنی مدارس شرکت نموده اند.

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان ................

ضمن تشکر از همکاران استان و مناطق به جهت اطلاع رسانی و پیگیری شرکت مدارس در اجرای خودارزیابی ایمنی مدارس، به پیوست فایل ها ی آموزشی نحوه  ورود و انجام خودارزیابی جهت مدارس و نحوه اخذ گزارش مدارس انجام دهنده خودارزیابی جهت بهره برداری ارسال می گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی موارد اقدام فرمایید.

روش ورود و تکمیل خود ارزیابی ( pdf )

روش تهیه گزارش مدارس تکمیل شده ( pdf )

 

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ مشاهده
میزان بازرسی های انجام شده توسط استان ها از مراکز وپایگاهها ی اسکان تا 17 فروردین

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

مسئولان ارزیابی عملکرد مناطق

میزان بازرسی های انجام شده توسط استان ها از مراکز وپایگاههای اسکان تا 17 فروردین

فایل اکسل آماری مربوط به بازرسی از پایگاه اسکان

فایل اکسل آماری مربوط به بازرسی از مراکز اسکان

آخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه همگام 20فروردین است وتمدید نخواهد شد.

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

مسئولان ارزیابی عملکرد مناطق

اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور با شماره 246412 مورخ 7/12/97ارسال شده است ، این اداره کل جهت انجام بهینه فرایند خودارزیابی اقدام به طراحی شاخص های جداول 1و2و3در بسترسامانه  همگام نموده است .لذا مقتضی است همکاران ادارات ارزیابی عملکرد استان ومسئولین ارزیابی عملکرد مناطق نسبت به  اطلاع رسانی دقیق موضوع به تمامی مدارس از طریق اتوماسیون اداری  ، اقدام نمایند.

فایل توضیحی اطلاعیه ( pdf )

فایل راهنمای مربوط به دستور العمل( pdf )

فایل راهنمای مربوط به شاخص ها ( pdf )

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان 1398

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مناطق ونواحی  ..............

سلام علیکم

احتراماً ،با عنایت به اجرای شیوه نامه ستاد اسکان موقت نوروزی  فرهنگیان به شماره 6/221111/730 مورخ 25/11/96 وبه استناد نامه شماره 6/233670/730مورخ 17/11/97 نسبت به   نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان با هدف ارتقاء کیفیت طرح مزبور به شرح فایل پیوستی اقدام فرمایید.

فایل راهنما ( pdf )

فایل شاخص های نظارت و نظرسنجی ( zip )

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح استان(۱۳۹۷)

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان...

باسلام واحترام
شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح استان(۱۳۹۷)  به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد
.

فایل های پیوستی مربوط به شیوه نامه امتیاز دهی ارزیابی شاخص های عمومی استان ( zip )

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ مشاهده
دریافت کد و رمز سامانه همگام

/روسای ادارات ارزیابی عملکرد استان

/ کارشناسان ارزیابی عملکرد مناطق

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با مرکز فناوری اطلاعات ستاد، جهت ایجاد نقش رئیس اداره ارزیابی عملکرد استان و کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد منطقه در سامانه همگام، مقتضی است در اسرع وقت جهت دریافت نقش مورد نظر و رمز ورود به سامانه hamgam.medu.ir ، به فناوری اطلاعات استان و منطقه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است انجام فرآیند نظارت و بازرسی در سامانه همگام پیگیری و رصد خواهد شد.

 

  •   تاریخ نمایش از ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ مشاهده