اطلاعيه مركز امور بين الملل در خصوص آزمون اعزام فرهنگيان.

بدينوسيله به اطلاع كليه فرهنگيان گرامي مي رساند پيرو بخشنامه شماره 2106 مورخ 1397/1/15 دفتر وزارتي شيوه نامه و ضوابط ثبت نام، انتخاب و اعزام نيروي انساني به مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور سال تحصيلي 98-97 به بعد به كليه ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ گرديده است. شايان ذكر است كه تنها ملاك عمل در اجراي ضوابط ثبت نام، انتخاب و اعزام نيروي انساني به مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور شيوه نامه پيوست بخشنامه مذكور مي باشد. علاقمندان به دريافت و مطالعه شيوه نامه نيز مي توانند با استفاده از لينك ذيل شيوه نامه مذكور را دريافت نمايند. لازم به ذكر است شيوه نامه به صورت روان و كامل تدوين گرديده است ولي در صورت نياز به سوال فرهنگيان گرامي تنها مي توانند به ادارات كل آموزش و پرورش استان محل خدمت خود مراجعه نمايند.

براي دريافت متن شيوه نامه اينجا كليك كنيد.

.

با عنايت به فراهم آوردن زمينه تربيت اجتماعي، سياسي و مديريتي دانش آموزان مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيزترويج فرهنگ مشاركت جويي، تعاون، همكاري و مسئوليت پذيري و زمينه سازي براي مشاركت فكري و عملي دانش آموزان مدارس ايراني خارج از كشور مقرر گرديد تا از حوزه هاي سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي در كويت يك دانش آموز دختر و از حوزه سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي در تركيه يك دانش آموز پسر طبق آئين نامه پيوست انتخاب شوند. اميد آنكه نمايندگان منتخب مدارس خارج از كشور در مجلس دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران نقش فعال و برجسته اي داشته باشند.

دستورالعمل اجرایی و نظارتی انتخابات

نهمین دوره مجلس دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه