پورتال مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

سيد محمد بطحايي
وزیر آموزش و پرورش
Gholamreza Karimi
سمت : Vice-Minister of Education for International Affairs
Seyed Ali Hosseini
سمت : Director for International Affairs
Vahid Yaghoubi
سمت : Director for Coordination & Supervisionand
Mohammad Haji babaei
سمت : Director for Iranian Schools Abroad