5 جمادی‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۰۹:۴۵:۳۲
کد مطلب:  4hn3adNN
معلمان مجتمع آموزشي سعدي پاريس از مدرسه فرانسوي theophile gautier

مدرسه Theophile guatier با جراي دو طرح موفقيت براي همگان و پذيرش دانش آموزان معلول جسمي و ذهني در زمره ي مدارس پيشتاز است

به گزارش مجتمع آموزشي سعدي پاريس ،‌مديريت و معلمان اين مجتمع به منظور كسب تجربه و آشنايي بيشتر با نظام آموزشي كشور فرانسه از مدرسه theophile gautier بازديد نمودند . در ابتدا ورود مدير و كادر اداري استقبال گرم و صميمي را از هيات معلمان مجتمع آموزشي سعدي داشتند ،‌مديركالج ضمن خوشامد گويي به همراه معاون آموزشي و معاون همكاري و امور بين الملل در طول بازديد ما را همراهي نمودند .

كالج Theophil gautier  زير نظر آكادمي ورساي قرار دارد و اين آكادمي چهار استان فرانسه را تحت پوشش خود قرار مي دهد يعني 10% از دانش آموزان فرانسه را .

تحصيل تا سن 16 سالگي در فرانسه اجباري است و نظام آموزشي فرانسه تا سن 16 سالگي به چهار سيكل تبديل مي شود .

سكيل اول :پيش دبستاني و ابتدايي ، سيكل دوم : آموزشي و پايه ، سيكل سوم : دوره تحكيم و آموخته ها ،‌سيكل چهارم : دورع تعميق دانسته ها .

گفتني است سيكل سوم بين مقطع ابتدايي و راهنمايي ( متوسطه دوره اول ) قرار دارد . كه شامل دو سال آخر ابتدايي و سال اول متوسطه دوره اول است .

اين سيكل باعث همكاري بيشتر بين معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي مي شود كه از آن بعنوان « پايه مشترك » نام مي برند .

بنابر اظهارات كي از مشاورين مركز آكادمي ورساي در نهضت رفرم آموزش عمومي : « به منظور جهت گيري و برنامه نويسي هر چه بهتر قانون بازسازي آموزش عمومي از 8 جولاي 2013 ،‌جمهوري فرانسه » متعهد مي شود كه همه دانش آموزان را قادر سازد تا پايه ي مشترك از دانش ،‌مهارت و فرهنگ را در پايان تحصيلات اجباري به دست آورده باشند .

بر اين اساس ،‌ميزان موفقيت يك مدرسه در ميزان موفقيتي است كه براي تك تك دانش آموزان خود رقم مي زند . شناخت ضعف دانش آموزان و رفع محروميت ها و تبعيض ،‌اجازه مي دهد كه هر شخصي به توسعه پتانسيل كامل خود توسط بهترين آموزش مبادرت ورزد .

بر اساس اين رويكرد دو اقدام مهم در دستور كار اين مدرسه قرار گرفت :

ننخست اينكه رويكرد نخبه پروري كه تا پيش از اين بر آموزش عمومي سايه افكنده بود ،‌منسوخ شده و جاي خود را به شعار موفقيت براي همگان مي دهد .

دوم پذيرش دانش آموزان معلول جسمي و ذهني و نيز از دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري ،‌در مدارس عادي و در كنار ديگردانش آموزان است كه اين مدسه در هر دو طرح ،‌در زمره ي مدارس پيشتاز است .

Theophile gautier T شاعر ،‌زمان نويس و منتقد فرانسوي است وي در سال 1811 در فرانسه متولد شد و علت نامگذاري اين مدرسه ، همجواري كالج با منزل شخصي اين انسان فرهيخته د رمنطقه Neully- sur-seine  مي باشد .

به اشتراک بگذارید :