19 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰:۳۳:۴۵
کد مطلب:  1181300
دکتر کریمی دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
انتشار بیانیه نهایی کنفرانس مجازی فوق العاده وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو آیسسکو

دکتر غلامرضا کریمی دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو از انتشار بیانیه پایانی کنفرانس مجازی فوق العاده کشورهای عضو آیسسکو خبر داد.

دکتر کریمی با بیان این که در این کنفرانس، هر یک از وزرای شرکت کننده به بیان تجربیات و ابتکارات خود درخصوص مواجهه با اثرات بحران کرونا در امر آموزش و نحوه کاهش مشکلات پیش آمده دراین زمینه پرداختند، افزود: جناب آقای حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در این اجلاس به ایراد سخنرانی پرداخت و وضعیت آموزش ایران در شرایط بروز بحران کووید_19 را تشریح نمود.

دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو ادامه داد: درپایان این کنفرانس مجازی، بیانیه نهایی وزرای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی عضو آیسسکو در 13 بند به این شرح منتشر شد:      

بیانیه اجلاس فوق العاده مجازی وزرای آموزش کشورهای عضو آیسسکو

 چهاردهم می 2020

)25 اردیبهشت 1399 )

ما وزرای آموزش و پرورش کشورهای جهان اسلام، اعضا و رؤسای سازمانهای بین المللی و منطقه ای شرکت کننده درخلال اجلاس فوق العاده مجازی وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو آیسسکو؛ ضمن تشکر از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام و عالیجناب دکتر سالم بن محمد المالک، مدیرکل آن سازمان، برای فراخوان این اجلاس در شرایط اضطراری بهداشتی کنونی ناشی از  شیوع کووید- 19 و پیامدهای آن که به ویژه منجر به رکود در بخش آموزش و تعطیلی امکانات و مؤسسات مربوطه شده، موارد ذیل را اعلام می داریم:

 1. ما مجدداً حمایت خود را از چشم انداز سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام، که شامل تضمین حق آموزش به عنوان  حق اساسی بشر و تأمین عزت، عدالت اجتماعی و برابری در بین فراگیران است، اعلام می کنیم.
 2. ما واکنش کشورهای عضو نسبت به بیماری همه گیر کووید- 19 را به لحاظ حق تداوم دسترسی به یادگیری مورد توجه قرار می دهیم. همچنین توان بی وقفه آنها برای کاهش تأثیر بحران جهانی بهداشتی بر فعالیت های آموزشی را ارج می نهیم و از آن درس می گیریم. علاوه بر این،  از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام می خواهیم تا سندی جامع از سازوکارها و رویه های اجرا شده در کشورهای عضو  را به منظورکاهش تأثیر بیماری همه گیر کووید- 19 در بخش آموزش تهیه و گردآوری کند. این سند ساز و کارهای مربوط به پیشگیری در بحران ها و شرایط اضطراری در آینده را نیز شامل می شود.
 3. ما به تفاوتهای فاحش بین کشورهای عضو در کاهش تأثیر بیماری همه گیر کووید- 19 در نظامهای آموزشی آنها توجه داریم. در حالی که برخی از کشورها به دلیل آمادگی نظامهای آموزشی خود، با رکود مقابله کرده اند، سایر کشورها برای تضمین تداوم دسترسی به یادگیری، با چالش های جدی مادی و فنی روبرو بوده اند. بنابراین، کشورهای عضو متعهد می شوند تا حد امکان، منابع و مهارت های خود را برای پشتیبانی متقابل و تعامل، همکاری و ارتباطات عمیق تر جهت تضمین حق هر کودک به آموزش در جهان اسلام ، بویژه در موارد اضطراری و بحران ها به کار گیرند.
 4. ما به برنامه های کشورهای عضو و بهترین راهکارها برای بازگشایی مدارس در بحبوحه گسترش بی وقفه بیماری کووید- 19و نگرانی های جدی در مورد شیوع موج دوم آن، همزمان با بازگشت  به مدرسه توجه داریم. ما خواستار هماهنگی تلاش ها و حصول اطمینان از اثربخشی مداخله و تبادل کارشناسی بین کشورهای عضو، تحت نظارت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام هستیم و وظیفه تهیه دستورالعمل ها با هدف آگاهی بخشی از روند تصمیم گیری در مورد بازگشایی ایمن مدارس را به این سازمان واگذار می کنیم.
 5. ما به گرمی از نقش محوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن  طبق گزارش، در ترویج  نظام های آموزشی از یکسو و اجرای اصول کیفیـت آموزش، عدالـت، برابری و فراگیر بودن در شرایط اضطراری و بحران ها استقبال می کنیم. ما همچنین متعهد می شویم ازقابلیتهای مادی و فنی، تا حد ممکن،  جهت بهرمندی از مزایای ارائه شده توسط این برنامه های هوشمند در بخش آموزش استفاده کنیم.
 6. ما براساس باورمان به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارائه گزینه هایی برای تضمین تداوم یادگیری به ویژه در شرایط اضطراری و بحران ها، خود را متعهد  به تأمین منابع آموزشی و داده های باز به همه گروه های دانش آموزی می دانیم. همچنین در این راستا تلاش خواهیم کرد تا مقررات ملی از ایجاد امکانات آموزشی دیجیتال عمومی حمایت کرده و دوره های مجازی را به عنوان مکمل دوره های حضوری مد نظر قرار دهد.
 7. ما متعهد به انجام اقدامات سریع  و ارائه راهکارهای عملی مؤثر در رفع بحران، جهت جبران خسارات آموزشی، که پیشتر هم در جهان اسلام وجود داشته و با شیوع کووید- 19  تشدید شده است، خواهیم بود که این موضوع باعث افزایش کیفیت آموزش و اصول عدالت، فراگیر بودن و برابری می شود. ما متعهد هستیم تا از طریق برنامه های ملی تحصیلی که بطور مستقیم بعد از کنترل همه گیری بیماری اجرا می شود، یا از طریق برنامه «مدرسه فرصت دوم» به کاستی ها و کمبودهای تحصیلی دانش آموزان و افزایش خطرات ناشی از تعطیلی مدارس بپردازیم.  هدف این برنامه ها که با همکاری سازمان های جامعه مدنی صورت می پذیرد ساماندهی مجدد معضل ترک تحصیل و حمایت علمی از دانش آموزان فارغ التحصیل خواهد بود.
 8. ما بر همگامی با ویژگی های جدید نظامهای آموزشی و نیازهای فنی و انسانی آنها، ایجاد ظرفیت ها از طریق سیاست های آموزشی، برنامه های توانبخشی شغلی، و دوره های آموزشی برای همه مؤلفه های خانواده آموزشی در راستای شیوه های نوظهور،  مسیرهای آینده و نقشهای نوآورانه این نظامها پس از خاتمه همه گیری تأکید داریم. همچنین از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام می خواهیم تا این موضوعات را در اولویت قرار داده و با کشورهای عضو و سازمان های بین المللی هماهنگی و مشورت کند تا خدمات، مشاوره و کارشناسی های لازم را برای رسیدن به اهداف ثابت ارائه دهند.
 9. ما  از پیامدهای منفی عظیم بحرانها و موارد اضطراری برای زنان، دختران، گروههای دارای نیازهای ویژه، پناهندگان و افراد مناطق روستایی و دورافتاده آگاهی داریم. در نتیجه متعهد به اتخاذ رویکردهای حساس به جنسیت  و رد همه اشکال تبعیض علیه زنان، ارائه فرصت های برابر آموزشی برای همه گروهها بدون هیچگونه استثنا در آماده سازی راهکارها، طرح عمل و بودجه  های آموزشی و یادگیری هستیم.
 10. ما با آگاهی از اهمیت حیاتی ریاضیات و علوم و تشخیص نیاز به تجهیز نظامهای آموزشی برای ایجاد رقابت در برنامه های ارزیابی بین المللی دانش آموزان و دانشجویان،  متعهد می شویم تا حد امکان و بتدریج در راستای استاندارد سازی برنامه های ریاضیات و علوم در کشورهای اسلامی تلاش کنیم. به علاوه وظیفه ارائه پیشنهادات مربوط به این موضوع و تسلیم آن به مقامات ذیصلاح در کشورهای عضورا پیش از تصویب در اجلاس بعدی وزرای آموزش و پرورش به سازمان آیسسکو  با همکاری سازمانهای بین المللی، محول می کنیم.

 

 1. ما  موارد ذیل را به سازمان  آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام ، به عنوان نهاد تخصصی در زمینه آموزش در جهان اسلام محول می کنیم: هماهنگی تلاش های کشورهای عضو از طریق تسهیل در تبادل تجربیات و تخصص ها، تدوین استانداردهای ارزیابی برای نطامهای آموزشی، تعیین دستورالعمل ها برای تضمین حق آموزش در شرایط اضطراری و بحرانی، ردیابی، نظارت و ارزیابی خطرات ناشی از آن و مشاوره با شرکای مالی و فنی در داخل و خارج از جهان اسلام به منظور ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد تضمین حق آموزش و یادگیری. ما از طرح ائتلاف جامع  انسان دوستانه که توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسـلام به منظور کاهش تأثیر بیماری همه گیر کووید- 19 بر کشورهای عضـو آغاز شده پشتیبانی می کنیم. ما متعهد می شویم که از این طرح از داخل و خارج دفاع کنیم و از دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی، نهاد های اهداکننده و بخش خصوصی می خواهیم تا با حمایت از فعالیتها و ابتکارات ائتلاف یاد شده به موفقیت آن کمک کنند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام متعهد می شود که هنگام تعیین اولویتها، اقدامات لازم را برای اطمینان از اثربخشی مداخلات ائتلاف جامع انسان دوستانه با حمایت مستقیم از نیازمندترین کشورهای عضو و در اولویت قرار دادن  آموزش و یادگیری انجام دهد.
 1. ما بر اهمیت همکاری های دو جانبه و چند جانبه بویژه در هنگام بحران ها و شرایط اضطراری تأکید می ورزیم و خود را به  تضمین پایداری منابع سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی  جهان اسلام از طریق پرداخت منظم حق عضویت و همچنین تلاش برای جذب منابع خارجی به منظور انجام وظایف محوله بر اساس منشور و مصوبات  نشستهای مجمع عمومی، شورای اجرایی و اجلاس تخصصی وزرا،  متعهد می دانیم.
به اشتراک بگذارید :