9 جمادی‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۶:۳۰:۳۷
کد مطلب:  1353456
.بیانات جناب آقای دکتر زینی وند قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج در کشور در حضور مقام عالی وزارت

با تشریف فرمایی مقام عالی وزارت به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در روز سه شنبه مورخ 4 آذر ماه سال جاری، جناب آقای دکتر زینی وند قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس این مرکز، ضمن عرض خوش‌آمدگویی و خیر مقدم خدمت مقام عالی وزارت و هیأت همراه اظهار امیدواری کرد که ‌حضور ایشان مایه خیر و برکت بوده و مسیر حرکت آتی مرکز مشخص و قدرتمندتر شود. وی با سپاس و قدردانی از عنایت ویژه مقام عالی وزارت افزود: ما حضور شما را به فال نیک گرفته و امیدواریم بتوانیم چالش های پیش رو را با هدایت شما برطرف نماییم.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل در ادامه اظهار داشت: در بدو ورود به این مرکز جلسات کارشناسی مبسوطی با حضور کارشناسان موضوعی این مرکز و نیز مشاوران متعدد درون و برون سازمانی  برگزار شد و طی آن با تشکیل کمیته‌هایی مسائل، چالش‌ها و مشکلات مرکز شناسایی و در راستای آن راهکارهای مترتب بر آنها احصاء گردید. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارحج از کشور افزود: ما قصد داریم طی ماه‌های آینده بر اساس مسئله یابی شکل گرفته و با برداشتن گام هایی برای رفع چالش ها و بهبود فرایندها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را اجرایی نماییم.
دکتر زینی وند گفت: با توجه به ظرفیت های موجود و نیز اهتمام و جدیت در انجام امور قصد داریم مطالبات و چالش‌های رسوب شده را برآورده ساخته و این مرکز را با اجرای برنامه های مترقی و کیفیت زا، به بازوی توانمند وزارت آموزش و پرورش تبدیل نماییم.
ایشان در ادامه چند مسئله مهم و راهکار متناسب با آن را بیان نمود و افزود: یکی از مهمترین مسائل ما کسری اعتبارات ارزی و ریالی برای تأمین و پرداخت حق الزحمه ها و سایر امور رفاهی و نیز احکام صادره از سوی دیوان است. در این راستا ما جلسات متعدد و راهگشایی را با مدیران سازمان و برنامه و بودجه داشته ایم و خرسندم که به اطلاع برسانم تا حدودی مساعدت آن دستگاه در این زمینه جلب شده است که با عنایت ویژه مقام عالی وزارت قطعاً به ثمر خواهد نشست.
ایشان همچنین از نشست خود با معلمان منقضی خدمت خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات این قشر از زمان های گذشته همچنان وجود دارد که سعی در برطرف ساختن آنها داریم.
یکی دیگر از مسائل این مرکز ضعف سیستم نظارت به ویژه در حوزه های مالی، عملکردی، فرایندی و آموزشی است که ما در صدد ایجاد سازوکار نظارتی قوی و مستقلی هستیم تا بتوانیم در این زمینه شفاف سازی نموده و با برطرف ساختن نقاط ضعف با توجه به اطلاعات کسب شده، گام های مؤثری برداریم.
دکتر زینی وند با اشاره به این که مأموران اعزامی امور مالی صرفاً اعتبارات دولتی را رصد کرده و تاکنون نظارت  بر سایر درآمدها به طور جدی وجود نداشته است گفت: ما قصد داریم با ایجاد یک سامانه چابک و به روز یک سیستم نظارتی قوی تعبیه کنیم تا ضمن رصد لحظه ای عملکردها و فرایندها بتوانیم چالش های موجود را به سرعت برطرف نماییم.

با تشریف فرمایی مقام عالی وزارت به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در روز سه شنبه مورخ 4 آذر ماه سال جاری، جناب آقای دکتر زینی وند قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس این مرکز، ضمن عرض خوش‌آمدگویی و خیر مقدم خدمت مقام عالی وزارت و هیأت همراه اظهار امیدواری کرد که ‌حضور ایشان مایه خیر و برکت بوده و مسیر حرکت آتی مرکز مشخص و قدرتمندتر شود. وی با سپاس و قدردانی از عنایت ویژه مقام عالی وزارت افزود: ما حضور شما را به فال نیک گرفته و امیدواریم بتوانیم چالش های پیش رو را با هدایت شما برطرف نماییم.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل در ادامه اظهار داشت: در بدو ورود به این مرکز جلسات کارشناسی مبسوطی با حضور کارشناسان موضوعی این مرکز و نیز مشاوران متعدد درون و برون سازمانی  برگزار شد و طی آن با تشکیل کمیته‌هایی مسائل، چالش‌ها و مشکلات مرکز شناسایی و در راستای آن راهکارهای مترتب بر آنها احصاء گردید. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارحج از کشور افزود: ما قصد داریم طی ماه‌های آینده بر اساس مسئله یابی شکل گرفته و با برداشتن گام هایی برای رفع چالش ها و بهبود فرایندها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را اجرایی نماییم.

دکتر زینی وند گفت: با توجه به ظرفیت های موجود و نیز اهتمام و جدیت در انجام امور قصد داریم مطالبات و چالش‌های رسوب شده را برآورده ساخته و این مرکز را با اجرای برنامه های مترقی و کیفیت زا، به بازوی توانمند وزارت آموزش و پرورش تبدیل نماییم.

ایشان در ادامه چند مسئله مهم و راهکار متناسب با آن را بیان نمود و افزود: یکی از مهمترین مسائل ما کسری اعتبارات ارزی و ریالی برای تأمین و پرداخت حق الزحمه ها و سایر امور رفاهی و نیز احکام صادره از سوی دیوان است. در این راستا ما جلسات متعدد و راهگشایی را با مدیران سازمان و برنامه و بودجه داشته ایم و خرسندم که به اطلاع برسانم تا حدودی مساعدت آن دستگاه در این زمینه جلب شده است که با عنایت ویژه مقام عالی وزارت قطعاً به ثمر خواهد نشست.

ایشان همچنین از نشست خود با معلمان منقضی خدمت خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات این قشر از زمان های گذشته همچنان وجود دارد که سعی در برطرف ساختن آنها داریم.

یکی دیگر از مسائل این مرکز ضعف سیستم نظارت به ویژه در حوزه های مالی، عملکردی، فرایندی و آموزشی است که ما در صدد ایجاد سازوکار نظارتی قوی و مستقلی هستیم تا بتوانیم در این زمینه شفاف سازی نموده و با برطرف ساختن نقاط ضعف با توجه به اطلاعات کسب شده، گام های مؤثری برداریم.

دکتر زینی وند با اشاره به این که مأموران اعزامی امور مالی صرفاً اعتبارات دولتی را رصد کرده و تاکنون نظارت  بر سایر درآمدها به طور جدی وجود نداشته است گفت: ما قصد داریم با ایجاد یک سامانه چابک و به روز یک سیستم نظارتی قوی تعبیه کنیم تا ضمن رصد لحظه ای عملکردها و فرایندها بتوانیم چالش های موجود را به سرعت برطرف نماییم.

همچنین رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور  به نبود اطلاعات کافی در خصوص کم و کیف معلمان تبعی اشاره کرد و اظهار داشت: ما ضمن این که قصد داریم بانک اطلاعاتی جامعی از نیروهای انسانی ایجاد نماییم، می خواهیم با برگزاری دوره های توانمندسازی برای این معلمان به ارتقا کیفیت آموزش نیز کمک نماییم.

ایشان افزود: مسئله دیگری که داریم این است که متاسفانه در حال حاضر نمی توان از ظرفیت «پلتفرم شاد» در خارج از کشور استفاده کرد. بنابراین قصد داریم از ظرفیت های آموزش مجازی خوبی که در مدارس بین الملل داریم برای پوشش این ضعف استفاده نماییم. کما این که طی هفته های گذشته مدارس کشور عراق را با دایر کردن برنامه های آموزش مجازی از هم همین جا هدایت کرده ایم که خوشبختانه با استقبال و رضایت مخاطبان و مسئولان مواجه بوده است.

وی ادامه داد: کمیسیون ملی آیسسکو دارای نیز ظرفیت بالقوه  ای است و با عنایت به این که با گستره وسیعی از سازمان ها و دستگاه ها ارتباط دارد می تواند اعتبار ارزنده ای برای این وزارت خانه کسب نماید. بر این اساس ما کمیته ها را فعال کردیم و با بکارگیری مشاوران متعدد و صاحبنظر قصد داریم از ظرفیت تمامی سازمان ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای ارتقا جایگاه این کمیسیون و نیز بالا بردن شأن جمهوری اسلامی ایران استفاده نماییم.

دکتر زینی وند با اشاره به ضعف ساختار و تشکیلات اداری مرکز گفت: ما در حال حاضر و در ساختار کنونی علی رغم نیاز مبرم به وجود یک اداره مستقل حقوقی، فاقد این مقوله هستیم.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل در پایان ضمن تشکر از عنایت ویژه مقام عالی وزارت و جناب آقای دکتر باقرزاده به این مرکز از تلاش همکاران قدردانی نمود.  

 

به اشتراک بگذارید :