8 رمضان 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۰:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1440191
اطلاعیه فوری
ثبت سیستمی فرم های بازدید از مدارس در خصوص نظارت دقیق فرآیند آموزش و پرورش در شرایط شیوع کرونا

.

ریاست محترم اداره ارزیابی عملکرد استان...

کارشناسان محترم ارزیابی عملکرد منطقه...

با سلام و احترام ، پیرو اطلاعیه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص ادامه و گسترش بازرسی و نظارت دقیق فرآیند آموزش و پرورش در شرایط شیوع کرونا از مدارس ،  در تاریخ 991029  با راهبری ادارت ارزیابی استان ؛ ضروری است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا فرم های مدارس بازدید شده توسط همکاران بازرس (به صورت سیستمی در فرم اطلاعاتی شماره 30682) تا تاریخ 991130 ، در سامانه نظارت ثبت نمایند.

به اشتراک بگذارید :