8 رمضان 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰۸:۱۶:۰۷
کد مطلب:  1456325
جلسه آموزشی روسا و کارشناسان ادارات ارزیابی عملکرد استان ها برگزار شد

.

به منظور ایجاد هماهنگی های لازم با روسای ادارات ارزیابی عملکرد و توانمند سازی کارشناسان استانی جهت ارزیابی از عملکرد دستگاه در  سال 1399 جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس درروز سه شنبه مورخ 5/12/1399 برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر کفراشی مدیرکل محترم ضمن تشریح ماموریت های مر بوط به اداره کل ارزیابی عملکرد، توصیه های لازم را جهت انجام بهتر امور از جمله ارزیابی صحیح و دقیق ارائه نمودند . سپس آقای رفیعی معاون ارزیابی عملکرد اداره کل ضمن تاکید بر ارزیابی عملکرد به عنوان تکلیف قانونی، به تبیین ابعاد مختلف  ارزیابی سال 1399 پرداختند. در ادامه رئیس اداره و کارشناسان ارزیابی عملکرد این اداره کل دستورالعمل اجرایی ارزیابی سال 1399 و چگونگی مستند سازی و ارزیابی از طریق محورها و شاخص های عمومی و اختصاصی را به صورت مبسوط توضیح دادند و در پایان به سوالات همکاران پاسخ داده شد.

به اشتراک بگذارید :