تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۶:۳۰:۲۶
کد مطلب:  548283
برگزاری جلسه مشترک در نظام وظیفه

.جلسه مشترک مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور - امور خارجه - سازمان مدارس غیر دولتی راه دور با سازمان نظام وظیفه در خصوص رفع مشکل و چگونگی ادامه روند صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزانیکه در مدارس راه دور خارج از کشور یا بین الملل ؛ تطبیقی و یا کالج و ... مشغول به تحصیل هستند در تاریخ 17/10/96 از ساعت 9 تا 11 در حوزه نظام وظیفه امور مشمولان برگزار شد .

.

به اشتراک بگذارید :