تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۵:۲۴
کد مطلب:  557785
دكتركريمي: قائم مقام وزير ورئیس مركزاموربين الملل ومدارس خارج ازكشور
طرح مباحث سوادآموزي در رسانه ملي باعث مي شود تا اين موضوع در اولويت قرار گيرد.

قائم مقام وزير و رييس مركز امور بين الملل ومدارس خارج از كشور جمعه شب مورخ 29 دي ماه با حضور در برنامه زنده پرسشگر كه از شبكه آموزش پخش گرديد به بيان ديدگاه هاي وزارت آموزش و پرورش در زمينه سوادآموزي پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مركز امور بين الملل ومدارس خارج از كشور دكتر غلامرضا كرمي كه به اتفاق دكتر باقرزاده رييس سازمان نهضت سواد آموزي در اين برنامه حضور يافتند در ابتدا به بيان تعريف سواد در عرصه ملي و بين المللي پرداختند. ايشان بحث سوادآموزي را يكي از بحث هاي پرچالش دانسته و بيان نمودند طبيعتاً تعيين حدود و ثغور  مفهوم سوادآموزي در طي دهه هاي مختلف همواره محل بحث و گفتگو بوده و به موازات پيشرفت هايي كه بشر در عرصه هاي مختلف مي نمايد اين تعريف نيز گسترده تر مي شود.

اگر بخواهيم اين تعريف را به خوبي تبيين نمائيم بايد بگوئيم سواد آموزي و بي سوادي و يا سواد و بي سوادي. بي سواد كسي است كه نه مي تواند بخواند و نه مي تواند بنويسد و با سواد كسي است كه هم مي تواند بخواند و هم بنويسد و در فرهنگ ما خواندن قرآن نيز مي تواند اين مفهوم را در بر مي گيرد. البته محاسبه كردن و انجام چهار عمل اصلي و استفاده از عدد و رقم نيز مي تواند جزو تعريف اوليه سواد باشد. البته در عموم بي سوادي تعريف گسترده تري دارد و گاهي فردي كه توانايي كار با كامپيوتر را ندارد بي سواد تلقي مي نمايند.

قائم مقام وزير در امور بين الملل به مفهوم سوادآموزي از ديدگاه بين الملل اشاره نمودند و سواد از منظر يونسكو را توانايي تبيين، درك و تفسير و ارتباط و محاسبه با استفاده از منابع خواندني و نوشتني بيان نمودند. رجعت به بي سوادي از نظر ايشان قابل توجه خوانده شد و با عنايت به آمار خود اظهاري در سرشماري مركز آمار كشور آن را يك معضل خواندند و به نقش مهم صدا و سيما در استمرار و گسترش دامنه سواد افراد آموزش ديده در نهضت سواد آموزي اشاره نمودند.

در ادامه دكتر كريمي به نقش مجلس شوراي اسلامي در بحث سواد آموزي پرداختند و فرمودند: افرادي كه از لحاظ اجتماعي در شرايط خاص قرار دارند مانند افراد كارتن خواب، افرادي كه با انواع محدوديت هاي ذهني و جسمي دست به گريبان هستندو به طور كلي افرادي كه به لحاظ عرف هاي حداقلي  اجتماع دچار مشكل مي باشند به عنوان يكي از چالش هاي جدي در حوزه سواد آموزي بوده اند. با توجه به آنكه عنصر سواد به عنوان يك معيار مهم بر شمرده مي شود بايد گفت كه هر كسي كه يك سال با سوادتر گردد ده درصد احتمال به دست آوردن شغل مناسبتر براي وي افزايش مي يابد. بنابر اين اگر در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هنگام  لحاظ نمودن منابع مالي و اجتماعي براي اين گروه  از افراد جامعه  عنصر سواد نيز به عنوان يك فاكتور اصلي لحاظ گردد مي توانيم شاهد يك كاهش چشم گير در آمار بي سوادان جامعه باشيم.

رييس مدارس خارج از كشور با توجه به بحث اجباري بودن آموزش در ساير كشورها به اين نكته اشاره نمودن كه بعد از انقلاب با توجه به ايدئولوژيك بودن انقلاب اسلامي ايران برخي جنبه ها را به بحث اخلاق واگذار نموديم يعني اختيار آن جنبه هاي حاكميتي را به لحاظ اخلاقي به مردم داديم و گفته شد كه مردم خودشان اين جنبه ها را تشخيص مي دهند. ولي متاسفانه سوء استفاده برخي از افراد در جامعه باعث شد كه حق كودكان در نظر گرفته نشود و از آنها براي منافع شخصي سوء استفاده شود. طبيعتاً اگر كشور به سمتي برود كه يك عزم جدي و فوري در زمينه توجه به آموزش حاصل گردد قطعا كمك مي نمايد كه افرادي كه در سن آموزش قرار دارند از آموزش دور نمانند. تلاش صدا و سيما و طرح مباحث سوادآموزي در رسانه ملي باعث مي شود تا اين موضوع در اولويت قرار گيرد. زيرا نهادهاي تصميم گيري به دنبال مباحثي مي روند كه در اذهان عمومي مردم داراي اولويت است. استفاده از اهرم هاي قانوني منطقي  مانند عدم ارائه خدمات اجتماعي به افراد بي سواد مانند گواهي نامه رانندگي و ساير موراد  مي تواند به كاهش نرخ بي سوادي كمك كند.

اختصاص بودجه  به سوادآموزي به عنوان پيشگيري به جاي صرف برخي هزينه هاي ميلياردي در عرصه درمان از مباحث ديگري بود كه دكتر غلامرضا كريمي به آن اشاره نمودند. ايشان در اين زمينه  مطرح نمودند كه تحقيقات نشان مي دهد آمار مرگ و مير كودكان زير پنج سال در خانواده هايي كه پدر و مادر آنها با سواد هستند پنجاه درصد كمتر از خانواد هاي بي سواد است.  با توجه به آنكه  هزينه هاي ميلياردي جهت كاهش آمار  مرگ مير اين كودكان در درمان صرف مي شود  ما حاضر هستيم  به شرط اختصاص بودجه لازم با صرف هزينه هاي به مراتب كمتر نسبت به با سواد كردن پدر و مادرها به جهت كاهش مرگ مير اين كودكان اقدام نمائيم.

در خاتمه دكتر كريمي به نقش سوادآموزان در كاهش نرخ بي سوادي در جامعه اشاره نمودند و با توجه به چالش هاي استخدامي اين عزيزان براي دولت و مجلس خواستار يك سازوكار خوب جهت برون سپاري امر سوادآموزي و حضور سازمان هاي خصوصي و مردم نهاد  باتوجه به تجربيات بين المللي در اين عرصه شدند.

 شايان ذكر است اين برنامه با مشاركت دكتر باقرزاده رئيس سازمان نهضت سواد آموزي، دكتر عزيزي رييس كميسيون اجتماعي و دكتر كوچك زاده عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد.

به اشتراک بگذارید :