پورتال مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰۵:۴۵:۲۴
کد مطلب:  610903
اعلام منابع آداب دیپلماتیک و امور کنسولی مربوط به آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور

ضمن پوزش از اشکال فنی در سایت اطلاع رسانی بدینوسیله منابع آداب دیپلماتیک و امور کنسولی مربوط به آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور مجددا اعلام می گردد.

ضمن پوزش از فرهنگیان عزیز متقاضی شرکت در آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور به دلیل اشکال فنی در سایت اطلاع رسانی، بدینوسیله منابع مربوط به آداب دیپلماتیک و امور کنسولی مربوط به آزمون مذکور به شرح ذیل خدمت شما ارائه می گردد.

 

کتاب آیین تشریفات: انتشارات وزارت امور خارجه

فصل دوم: مراسم سیاسی            از صفحه 59 تا70

                                                    از صفحه 87 تا94

                                                    از صفحه 110 تا 122

 

دریافت  کتاب آیین تشریفات

 

کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک: نویسنده پرویز ذوالعین نشر میزان

بخش هفتم: گفتار سوم  تا گفتار ششم     از صفحه 53 تا 60

بخش یازدهم:          از صفحه 65 تا69

بخش ششم:                   از صفحه 122 تا 125

فصل پنجم:

  بخش اول           از صفحه 214 تا 224

بخش دوم             از صفحه 228 تا239

بخش چهارم و پنجم       از صفحه 257 تا 265

 

دریافت کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک

به اشتراک بگذارید :