تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹:۴۹:۳۵
کد مطلب:  713584
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی توصیفی و روشهای فعال تدریس در سرپرستی مدارس ایران در امارات

کارگاه آموزشی ارزشیابی توصیفی و روشهای فعال تدریس با حضور معلمان ابتدایی مدارس سرپرستی عمارات در مجتمع نمونه و بین الملل توحید دبی برگزار گردید.

در دوره ابتدایی با توجه به اهمیت ارتقاء مهارت های حرفه ای و شغلی معلمان و لزوم آشنایی همکاران با آخرین تحولات و تغییرات صورت گرفته در کتب درسی ، کارگاه آموزشی دو روزه ایی با حضور فعال و با نشاط همکاران از روز  جمعه بیستم مهرماه به مدت دور روز  در مجتمع نمونه و بین الملل توحید دبی برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور سرکار خانم نجاتی از اساتید فعال و برجسته دوره ابتدایی برگزار شد در خصوص چرایی ارزشیابی توصیفی ، پوشه کار ، تهیه چک لیست ، تولید بازخورد، آزمونهای عملکردی ، نحوه گزارش پیشرفته تحصیلی - واقعه نگاری ، طراحی آموزشی ، جدول عرصه و عناصر ، آشنایی با الگوهای نوین تدریس (الگوی اکتشافی، الگوی ساخت گرایی ، الگوی شبکه ای ) و نمایش فیلم های روش تدریس بحث و تبادل نظر گردید.

به اشتراک بگذارید :