تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۵۷:۴۰
کد مطلب:  718329
جلسه مشترک کمیته مرکزی انجمن اولیاء و مربیان مجتمع های آموزشی جمهوری اسلامی ایران در امارات برگزار گردید.

نشست و هم اندیشی کمیته مرکزی انجمن اولیاء و مربیان مجتمع های آموزشی جمهوری اسلامی ایران در امارات برگزار گردید.

با توجه به نقش و اهمیت مشارکت فکری و معنوی اولیا در اداره مدارس در راستای سوال ششم ساختار بازرسی و نقش هیئت مدیره در اداره مدارس ، اولین جلسه هم اندیشی کمیته مرکزی انجمن اولیاء و مربیان مدارس و مدیران مجتمع های آموزشی جمهوری اسلامی ایران در امارات در محل سرپرستی مدارس برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید طرح تشکیل کمیته مرکزی انجمن اولیاء و مربیان به عنوان طرح ابتکاری سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات به مرکز امور بین الملل اعلام و با تعیین نماینده ویژه هئیت مدیره مرکزی نسبت به تنظیم تقویم اجرایی جلسات تا پایان سال تحصیلی اقدام گردد. در این جلسه روسای انجمن ها دیدگاهها و نظرات خود را مطرح و نسبت به بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اولیا در اداره مجتمع های آموزشی بحث و تبادل نظر گردید.

به اشتراک بگذارید :