4 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۲۱:۴۴:۵۱
کد مطلب:  811908
بخشنامه اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه اجرایی
بخشنامه اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه اجرایی ( فوری – حایز اهمیت)

طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه اجرایی...

مدیر کل محترم استان..............................

باسلام واحترام

 در راستای انجام نظارت نظام یافته بر حسن اجرای"تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری "به پیوست تصویر نامه شماره 687210 مورخ 97/12/11 امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم ودبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری واستخدامی کشور مبنی بر "طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی"ارسال می گردد.خواهشمنداست دستور فرمایید با کارشناسان آمارگیر همکاری لازم به عمل آید.

علیرضا کمرئی

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

لطفا دراسرع وقت به رویت مدیر کل محترم استان رسیده وهماهنگی های لازم به عمل آید.

دانلود بخشنامه

دانلود بخشنامه 2

 

 

به اشتراک بگذارید :