4 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۱:۲۲
کد مطلب:  819778
اطلاعیه اجرای شیوه نامه نظارت بر ستاد اسکان موقت نوروزی فرهنگیان
اطلاعیه اجرای شیوه نامه نظارت بر ستاد اسکان موقت نوروزی فرهنگیان

با عنایت به اجرای شیوه نامه ستاد اسکان موقت نوروزی فرهنگیان به شماره 6/221111/730 مورخ 25/11/96 وبه استناد نامه شماره 6/233670/730مورخ 17/11/97 نسبت به نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان با هدف ارتقاء کیفیت طرح مزبور به شرح فایل ضمیمه اقدام فرمایید.

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مناطق ونواحی  ..............

سلام علیکم

احتراماً ،با عنایت به اجرای شیوه نامه ستاد اسکان موقت نوروزی  فرهنگیان به شماره 6/221111/730 مورخ 25/11/96 وبه استناد نامه شماره 6/233670/730مورخ 17/11/97 نسبت به  نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان با هدف ارتقاء کیفیت طرح مزبور به شرح فایل پیوستی اقدام فرمایید.

فایل راهنما ( pdf )

فایل شاخص های نظارت و نظرسنجی ( zip )

به اشتراک بگذارید :