8 رمضان 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۲:۴۷:۱۴
کد مطلب:  828418
میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/20
میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/20

میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/20

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

 

پیرو ارسال دستورالعمل ایمنی مدارس و فعال شدن خودارزیابی طرح مزبور درسامانه همگام ، به پیوست درصد مشارکت مدارس درخود ارزیابی ایمنی به تفکیک استان ارسال می گردد.با عنایت به اتمام فرصت خود ارزیابی تا تاریخ 98/1/25  مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی موضوع به مدارس و تاکید بر انجام خودارزیابی اقدام لازم معمول گردد.

فایل اکسل درصد مشارکت مدارس

به اشتراک بگذارید :