8 رمضان 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳:۰۵:۵۴
کد مطلب:  829984
میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/24
میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/24

میزان مشارکت مدارس استانها در خودارزیابی ایمنی مدارس تا تاریخ 98/1/24

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

 

سلام علیکم

با احترام ؛ در اجرای دستور العمل ارزیابی سطح ایمنی و برنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور ، باستحضار می رساند هدف نهایی از اجرای این طرح دستیابی به وضعیت حال حاضر و واقعی واحدهای آموزشی است تا با اتکا به داده های آماری آن ، برنامه های پیشگیرانه توسط متولیان امر طراحی و تدوین گردد. مقتضی است هدف اجرای این طرح به روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاو مناطق اطلاع رسانی و به تبع آن به مدیران مدارس اطمینان خاطر داده شود ترسیم واقعیت های سطح ایمنی واحد آموزشی هیچگونه تبعات حقوقی برای آنها نخواهد داشت بلکه دستیابی به اطلاعات دقیق و کامل و اقدامات لازم می تواند از تکرار حوادثی تلخ همانند مدرسه شین آباد استان آذربایجان غربی و پیش دبستانی استان سیستان و بلوچستان پیشگیری نماید.

همچنین نام مدارس و آمار آن به تفکیک منطقه و استان که فرم را تکمیل نموده اند جهت پیگیری های لازم پیوست می باشد.

علیرضا کمریی

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

فایل اکسل درصد مشارکت مدارس

به اشتراک بگذارید :